ESPECIALITATS DEL RESTAURANT COMPOSTELA

   
Pebrots del padró 7,00 €
Espàrrecs verds naturals 10,00 €
Perdiu a la vinagretes 12,00 €
Tronc de lluç papillot 17,00 €
Orada a l'esquena 14,00 €